Các loại modem ADSL Wireless thông dụng:

 

Những nguyên tắc chung khi cài đặt modem ADSL Wireless

 

Bước 1. Lắp đặt thiết bị (xem hình 1)

 • Lắp đường dây ADSL vào modem

 • Nếu có dùng chung với máy điện thoại thì lắp điện thoại qua Filter hoặc Splitter

 • Nếu dùng cáp mạng trực tiếp thì nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính (xem hình 2) các máy vi tính: Máy tính 1, Máy tính 2, Máy tính 3, Máy tính 4 dùng cáp mạng RJ45 trực tiếp.

 • Nếu dùng qua sóng Wireless thì các Wireless Station (Wireless Client) phải lắp card Wireless (xem hình 2) các máy tính dùng sóng wireless: Desktop và Laptop.

Hình 1

 

Hình 2

 

Bước 2. Kiểm tra tín hiệu đèn đồng bộ và đèn WLAN

Đây là bước quan trọng để xác định xem việc lắp đặt có đúng kỹ thuật hay chưa và kiểm tra xem modem đã đồng bộ hay chưa? Nếu lắp đặt sai kỹ thuật hoặc đường dây ADSL bị hư hỏng thì modem không đồng bộ và chúng ta sẽ không sử dụng được dịch vụ.

Biểu hiện nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách chúng ta quan sát đèn led trên modem. Đa số các nhà sản xuất ký hiệu đèn đồng bộ modem bằng các thuật ngữ sau:

 • Đèn Link

 • Đèn ADSL

 • Đèn DSL

 • Đèn XDSL

 • Đèn WAN

 • Đèn Line

 • Đèn @

Nếu đèn tín hiệu đồng bộ sáng xanh và không nhấp nháy tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt hoặc nhấp nháy tức modem chưa đồng bộ, chúng ta kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126 kiểm tra đường dây.

Sau khi modem ADSL đã đồng bộ chúng ta tiến hành kiểm tra tín hiệu WLAN tức là đèn tín hiệu sóng wireless báo hiệu modem wireless (AccessPoint) và Wireless Station đã "hiểu" nhau. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến AccessPoint và Wireless Station chưa bắt tay với nhau được, chúng ta có thể bỏ qua bước này và kiểm tra lại khi cài đặt AccessPoint.

 

Các nguyên nhân khiến AccessPoint và Wireless Station không bắt tay được:

 • Do không khớp wireless security (mã bảo mật)

 • Do khoảng cách từ Wireless Station đến AccessPoint quá xa, bị che chắn, cách tầng...

 • Do chọn tần số sai

 • Do bị vô hiệu hóa trong AccessPoint ...

Bước 3. Gán IP cho máy tính

Thông thường để cài đặt modem wireless (AccessPoint) lần đầu tiên chúng ta nên dùng một máy tính và nối trực tiếp từ cổng RJ45 của modem vào card mạng máy tính để cấu hình cho modem. Sau khi cấu hình kết nối Internet và cấu hình Wireless cho AccessPoint trong modem xong thì các máy tính Wireless Station mới dùng được Internet qua sóng wireless của AccessPoint.

 

Gán IP động

Đối với các hệ điều hành Microsoft Windows mặc định thì sau khi cài đặt xong hệ điều hành, Network Adapter đều gán IP động. Có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hiện thao tác gán IP cho máy tính mà cũng có thể đăng nhập vào cấu hình modem được ngay. Tuy nhiên, đển kiểm tra xem Network Adapter đã chọn gán IP động hay chưa chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network Connections

 • Nhấp chuột phải (right click) vào biểu tượng Local Area Network chọn Properties

 • Tại tab General chọn dòng Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties

 • Gán IP động, chọn Obtain an IP address automatically (xem hình 3)

Hình 3

Bước 4. Đăng nhập cấu hình modem

Để cài đặt modem ADSL việc đầu tiên là chúng ta phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó chúng ta đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

 

Các loại modem ADSL đều có 3 thông số chính để chúng ta đăng nhập vào đó là:

 • Địa chỉ IP modem (thông thường là: 192.168.1.1)

 • Username đăng nhập modem (thông thường là: admin hoặc Admin hoặc root)

 • Password đăng nhập modem (thông thường là admin hoặc Admin hoặc root hoặc password)

Ví dụ: đối với modem ADSL Wireless Linksys 354G để đăng nhập vào modem chúng ta mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn Enter.

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Username chúng ta nhập: admin

Password là: admin (xem hình 4) 

 

Hình 4

 

Bước 5. Cài đặt modem để kết nối Internet

Để cài đặt modem chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau:

 • Đối với MegaVNN ở thành phố Hồ Chí Minh thì thông số VPI=8, VCI=35

 • Encapsulation là: PPPoE LLC hoặc PPPoA LLC

 • Chọn Routing hoặc PPP

 • Nhập usernamepassword truy cập Internet (username và password truy cập Internet được cấp bởi Công ty Điện Thoại khi chúng ta đăng ký đường truyền ADSL)

Hình 5

 

Bước 6. Cấu hình các thông số wireless cho AccessPoint và lưu cấu hình modem

 

A. Cấu hình Wireless cơ bản bao gồm các thông số:

 • Thông thường mặc định thì các AccessPoint tắt chức năng Wireless, chúng ta phải chọn bật "Enable" chức năng Wireless lên

 • Chọn theo 2 chuẩn 802.11b hoặc 802.11g hoặc cả hai chuẩn "Mixed" (tốt nhất là chọn Mixed)

 • Đặt tên cho AccessPoint

 • Chọn tần số (thường là 2.4Ghz)

Hình 6

 

B. Cấu hình Wireless Security bảo mật wireless chống truy cập trộm

Bảo mật Wirelss có 3 mức:

 • Mức thấp nhất: không bảo mật (Security=none hoặc Disable)

 • Mức trung bình: mã hóa theo giao thức WEP

 • Mức cao nhất: mã hóa theo giao thức WPA

Trong phạm vi bài viết chúng tôi chỉ giới thiệu về mã hóa theo giao thức WEP. Để bảo mật theo giao thức WEP trước tiên chúng ta phải định nghĩa "khóa bảo mật" hay còn gọi là WEP Encryption Key trong AccessPoint, sau đó nhập "khóa bảo mật" này vào trong Wireless Station để AccessPoint và Wireless Station "bắt tay" với nhau.

 

Khóa bảo mật theo kiểu WEP có độ dài tùy theo chúng ta chọn 64 bit hoặc 128 bit.

 • Nếu chọn 64 bit thì chuỗi khóa bảo mật có độ dài 10 ký tự Hexa Decimal

 • Nếu chọn 128 bit thì chuỗi khóa bảo mật có độ dài 26 ký tự Hexa Decimal

 • Các ký tự Hexa Decimal gồm: a, b, c, d, e, f và 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Ví dụ: khi chọn 128 bit thì chúng ta có thể định nghĩa 1 khóa có độ dài 26 ký tự Hexa Decimal như sau: 0123456789abcdef0a1b2c3d4e

Lưu ý: Để chống truy cập trộm trong vùng bán kính phủ sóng wireless chúng ta nên đặt bảo mật cho AccessPoint.

Hình 7

 

Bước 7. Cấu hình để các Wireless Station bắt tay được với AccessPoint

Sau khi định nghĩa khóa bảo mật công việc còn lại là chúng ta phải khai báo khóa đó vào trong Wireless Adapter của Wireless Station để khi xác thực thì AccessPoint và Wireless Station mới làm việc được với nhau, có nghĩa là chúng ta phải nhập đúng khóa bảo mật vào Wireless Station thì mới truy cập được Internet qua vùng phủ sóng wireless của AccessPoint.

 

Để nhập khóa bảo mật vào Wireless Station chúng ta làm như sau:

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network Connections

 • Nhấp chuột phải (right click) vào biểu tượng Wireless Network Connection chọn Properties (xem hình 8)

Hình 8

 
 • Tại tab Wireless Networks chọn vào tên của AccessPoint sau đó chọn Properties (xem hình 9)

Hình 9

 
 • Tại tab Association chọn Encrytion là WEP

 • Sau đó nhập khóa bảo mật vào, chọn OK (xem hình 10)

Hình 10

 
 
 

 

Tham khảo các bài viết có liên quan

@ Cài đặt các modem do Công ty Điện Thoại khuyến mãi

@ Cài đặt các modem cổng USB dạng Dial-up

@ Cài đặt các modem ADSL dạng Router thông dụng

@ Bảng thông số mặc định các loại modem thông dụng