Hướng dẫn cài đặt modem ADSL Siemens Gigaset SE261

 

 

1. Lắp đặt thiết bị (xem hình 1)

 • Lắp đường dây ADSL vào modem

 • Nếu có dùng chung với máy điện thoại thì lắp điện thoại qua Filter hoặc Splitter

 • Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính

 • Nếu có nhiều máy tính dùng chung 1 đường dây ADSL thì các máy tính phải nối vào Hub/Switch

Lưu ý:

 • Khi lắp đặt đường dây ADSL nếu có dùng chung máy điện thoại thì các máy điện thoại phải mắc qua Filter hoặc Splitter. Không mắc điện thoại song song mà không lắp Filter hoặc Splitter (nếu mắc máy điện thoại song song không qua Filter hoặc Splitter sẽ gây nhiễu làm mất đồng bộ hoặc đồng bộ không ổn định) .

 • Không lắp chống sét thoại trước khi mắc vào modem ADSL (nếu có mắc chống sét thoại trước modem ADSL sẽ xãy ra tình trạng không đồng bộ hoặc đồng bộ không ổn định). Nếu muốn lắp chống sét cho đường dây ADSL chúng ta phải trang bị thiết bị chống sét chuyên dụng cho đường dây ASDL.

Hình 1

 

2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem

Biểu hiện nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách chúng ta quan sát đèn led trên modem (xem hình 2).

Đối với modem Siemens Gigaset SE261 thì đèn đồng bộ ký hiệu là: đèn Link nếu đèn Link sáng xanh và không nhấp nháy tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt hoặc nhấp nháy tức modem chưa đồng bộ, chúng ta kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126 kiểm tra đường dây.

Sau khi modem ADSL đã đồng bộ chúng ta tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

Hình 2

3. Gán IP cho máy tính (đối với loại modem này mặc nhiên có kích hoạt DHCP Server nên bạn có thể gán IP động)

Đối với các hệ điều hành Microsoft Windows mặc định thì sau khi cài đặt xong hệ điều hành, Network Adapter đều gán IP động. Có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hiện thao tác gán IP cho máy tính mà cũng có thể đăng nhập vào cấu hình modem được ngay. Tuy nhiên, đển kiểm tra xem Network Adapter đã chọn gán IP động hay chưa chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn Start à Settings à Control Panel à Network Connections

 • Nhấp chuột phải (right click) vào biểu tượng Local Area Network chọn Properties

 • Tại tab General chọn dòng Internet Protocol (TCP/IP) chọn Properties

 • Gán IP động, chọn Obtain an IP address automatically (xem hình 3)

Hình 3

 

4. Đăng nhập cấu hình modem

Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn Enter.

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Username là: admin

Password là: admin
 

Hình 4

5. Cài đặt kết nối Internet cho modem
Để cài đặt modem chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau:

 • Chọn Advanced Setup của menu bên trái sau đó chọn vảo WAN

 • Quan sát dòng thứ nhất nơi có VPI/VCI8/35 chúng ta nhấp chuột vào nút "Edit" để hiệu chỉnh kết nối (xem hình 5)

Hình 5

 

Sau khi nhấp vào Edit để hiệu chỉnh kết nối chúng ta tiếp tục cài đặt theo các bước sau:

Bước 1

 • VPI=8, VCI=35

 • Nhấn vào nút Next để tiếp tục (xem hình 6)

Hình 6

 

Bước 2

 • Chọn PPP over Ethernet (PPPoE)

 • Encapsulation: chọn LLC

 • Nhấn vào nút Next để tiếp tục (xem hình 7)

Hình 7

 

Bước 3

 • Nhập username và password truy cập Internet (đây là username và password do Công ty Điện Thoại cung cấp khi chúng ta đăng ký dịch vụ)

 • Nhấn vào nút Next để tiếp tục (xem hình 8)

Hình 8

 

Bước 4

 • Chọn Enable WAN Service

 • Nhấn vào nút Next để tiếp tục (xem hình 9)

Hình 9

 

Bước 5

 • Nhấn vào nút Save để lưu cấu hình modem (xem hình 10)

Hình 10

 

Bước 6

 • Nhấn vào nút Save/Reboot để lưu cấu hình modem và hoàn tất quá trình cài đặt (xem hình 11)

Hình 11

 

Sau khi chọn Save/Reboot modem sẽ lưu cấu hình hiện hành và khởi động lại (trong vòng 2 phút). Nếu quá trình cài đặt đúng các thông số trên thì modem sẽ tự động kết nối Internet.

Hình 12

 

6. Kiểm tra kết nối Internet

Sau khi cài đặt xong modem chúng ta kiểm tra xem modem đã kết nối Internet hay chưa, đây là bước quan trọng để xác định rõ quá trình chúng ta cài đặt có đúng hay sai. Nếu chúng ta cài đặt đúng thì modem sẽ kết nối Internet và ngược lại nếu modem không kết nối Internet thì có thể quá trình cài đặt bị sai sót, chúng ta phải kiểm tra lại các bước cài đặt kết nối trước đó cho đến khi nào modem kết nối thì chúng ta mới sử dụng được dịch vụ.

Để kiểm tra kết nối Internet modem Siemens SE621 chúng ta làm theo các bước sau:

 • Chọn tab Device Info bên góc trái (xem hình 13).

 • Quan sát nếu thấy có địa chỉ WAN IP của Default Gateway tức modem đã kết nối Internet, ngược lại nếu không thấy địa chỉ WAN IP tức modem chưa kết nối Internet chúng ta cần kiểm tra lại các bước cài đặt trước đó.

Hình 13

 
 

 

 

Tham khảo các bài viết có liên quan

@ Cài đặt modem khuyến mãi Huawei MT880

@ Cài đặt modem khuyến mãi Postef 8820U

@ Cài đặt modem khuyến mãi TP-Link TD8810

@ Cài đặt các modem cổng USB dạng Dial-up

@ Cài đặt các modem thông dụng cổng mạng LAN

@ Cài đặt các modem Wireless thông dụng

@ Bảng thông số mặc định các loại modem thông dụng